Önceki Sayılar

Ocak 2006

Yüzeyel Mesane Tümörlerinde Tanısal ve Prognostik Yeni Belirleyiciler
Cem GÜLER, Emre TÜZEL, Murat ŞAMLI, Murat DEMİRBAŞ

Karaciğer Kist Hidatik Olgularımızda Cerrahi Tedavi ve ERCP ile Sfinkterotominin Etkinliği
Dursun Ali ŞAHİN, Ramazan KUŞASLAN, Kadir Serkan TÜREL, Gökhan AKBULUT, Yüksel ARIKAN, Osman Nuri DİLEK

Meme Karsinomlarında Polimeraz Zincir Reaksiyonu ve Enzim Kesimi İle p53 Gen Mutasyonlarının Araştırılması ve
Dokuda İmmunohistokimyasal Olarak P53 Proteininin Gösterilmesi

Mihrican AYDIN ÖZGÜR, Hale ŞAML1, Asuman ÖZGÖZ, Mustafa SOLAK, Hüsniye DİLEK

Üriner Sistem İnfeksiyonu Etkeni Olan Enterobacteriaceae Türlerinin İki Yıllık Antibiyotik Direnç Oranları Değerlendirilmesi
Burak E. ÇİTİL, Nilay ÇÖPLÜ, Ayşegül GÖZALAN, Özgür ÖNCÜL, Yılmaz KARACA, Berrin ESEN

Solid Organ Maligniteli Hastalarda İnfeksiyon Etkenleri ve Antibiyotik Duyarlılık Durumları
Emel SESLİ ÇETİN, Selçuk KAYA, Mehmet Salih ARIKAN, Hayati GÜNEŞ

Effects Of The Sulfonylurea Glyburide On Catalase Activities in Streptozotocin-Induced Diabetic Rat Muscle
Funda KOSOVA, Nilgün ALTAN, Güler BUĞDAYCI

Prevalance of Esophageal Candidiasis in Patients Treated With Inhaled and Short Course Systemic Steroids
Fatma FİDAN, İhsan USLAN, Zafer ÇETİNKAYA, Murat SEZER, Ziya KARA, Mehmet ÜNLÜ

Comparison of MRI and CT in the Diagnosis of Early Sacroiliitis
Cüneyt ÇALIŞIR, Cengiz KORKMAZ, Tamer KAYA

Sekretuar(Juvenil) Karsinom: Olgu Sunumu
Nevin TOPAK, Fatma Hüsniye DİLEK, Hamide SAYAR, Fatma AKTEPE

Proliferatif Fasiitis: Bir Olgu Sunumu
Caner KIR, Fatma Hüsniye DİLEK, Fatma AKTEPE

A Child Who Presenting With a Round Pneumonia
Coskun YARAR, Abdulkadir KOCAK, Melike EVIM

Spiral Fracture Of The Humerus During Arm Wrestling
Yucel YAVUZ, Yusuf YURUMEZ, Levent ALTINEL, Kamil Çağrı KÖSE